MENU

Un piccolo "festival" di poeti dialettali di Valle: Giorgio Gianoncelli (2^ parte)

CULTURA E SPETTACOLO - 30 05 2022 - A cura di Méngu

CONDIVIDI

/Giorgio Gianoncelli – Scrittore Poeta e veterano della filatelia
Giorgio Gianoncelli – Scrittore Poeta e veterano della filatelia

“Il sacro poeta deve essere casto, i versi non è necessario che lo siano.”  (Gaio Valerio Catullo).
 

 

 

LA MIA MAMA  LE' 'N PO’ VEGIOTA

La mia mama

lè 'n po vegiòta

i utant'agn la superàt

ma la cret

d'ès riturnàda

cumè quandu lè nasùda.

 

S' lè brut

la vouel 'l bèl

s' lè bèl

la vouel brut,

la fa sempri l'incuntràri

d' la regula ei soue pari.

 

Mi capìsi

ch' tant temp

la creàt 'l malcuntènt

ma lè migh' poue d' dìi

ch' lè 'ndàcia sempri iscìi.

 

La misèria ch' la facc

e cui guèri ch' ghè stacc

d' sicùr,

vouei migh' dìi,

'n quai stremizzi la ciapàt.

 

Ma lè roba

ch' la tucat

 tuti i mami del pasat

ch' la cà jà guvernàt

e la famiglia jà levàt.

 

Lhè 'n pecàa

vedèla 'ndà

dopu agn d' laurà,

ma sta vita facia iscìi

'n gha d' vivèla tucc i dìi

'n gh' la sperànsa

ch' 'n dumàn,

foue dal mont

e in oltra man

pousè forta e sicùra,

i l' cumpensi d' tanc agn

d' vita grama sempri dura.

 

Le finanziarie dei Governi nazionali.

“Lé pöo tutt pòta lè pöo tutt cù!”

 

Centru destra, centru sinistra

come ‘l diseva ‘l malenk:

“L’è pö tutt pòta le pö tutt cù!”

L’è ‘n buientön ch’l finis più

d’ ciaceròn puliticant

sempri impegnat a dack a dòs

ai Cumerciant:

 

“I carga i prezzi! I vent tropp car!

I mandarìn i costa trop, l’insalata

l’è slavada, ‘l capucino e la briosch

jè più pusibii a culazion.”

‘L quel ch’l scrif tucc i giurnai

e’l spara fö i television.

 

‘L po’ anch’ es vera: ma che resön!

Da Roma a Sondri e ‘n tuta i Region

i pulitik i è bei furbòn

e i Sindacati, sensa resòn,

pur d’avek ‘l sö turnacunt

d’ spesa i carga i cumerciant:

L’I.V.A. lè olta, l’I.C.I. lè cara,

la lus pousè ch’n tutt ‘l mont,

l’7 e 30, ‘l 7 e 40,  ‘l 7 e 70

l’infurmatica, ‘l scuntrin fiscal,

‘l cunt curent, ‘l bunifich, la cumisiön,

‘l personal,‘l cumercialista e ‘l cunsulent

ma chi ‘l l paga tuta stà gent

s’ miga ‘l laurà del Cumerciant?

 

Trop avucàt in Parlament

e prufesor e tanc  dutor,

tropa gent a fa  pulitika

inans e indree sensa fa nient

e intant che i va d’scià e d’là

cui amìs sensa  pagà

i pensa noma a truà n’vaca

per sciùscià ‘l lacc anch s’ lè sucia.

 

‘L capìta iscii che l’Esercent

‘l laora n’ vita, propi per nient!

La cunclusion d’ stu buientòn l’è:

ch’ i prezzi i va sempri in olt

l’ncass  ‘l pasa sempri giö

la pension la basta piu

cun i tasa che i và sempri in su.

 

Centru destra o centru sinistra,

destra o centru, o anche tucc dù

’l malenck ‘l gheva reson:

l’è pòo tutt pòta, l’è pöo tutt cù!

 

Giorgio Gianoncelli

LASCIA UN COMMENTO:

DEVI ESSERE REGISTRATO PER POTER COMMENTARE LA NOTIZIA! EFFETTUA IL LOGIN O REGISTRATI.

0 COMMENTI